KOMISJA REWIZYJNA

Dariusz KOWALSKI – Przewodniczący

Wojciech GARGUL -Członek

Przemysław SZULAKOWSKI – Członek

Kontakt:
komisja.rewizyjna@ycopty.pl