O NAS

Ośrodek Yacht Clubu “OPTY” jak i siedziba władz klubu mieści się nad zalewem Dzieckowice II na terenie Gminy Chełm Śląski w Powiecie Bieruńsko – Lędzińskim z siedzibą w Bieruniu, woj. Śląskie.

Yacht Club “OPTY” (dawniej Klub Żeglarski “Huta Katowice”) jest jednym z największych i najprężniej działającym klubem żeglarskim na terenie Śląska.

Ośrodek stanowi bazę do aktywnego wypoczynku oraz uprawiania różnych form rekreacji dla ponad 200 członków Klubu. Akwen o powierzchni około 750 ha oddalony 20 km od centrum Katowic stwarza doskonałe warunki do uprawiania żeglarstwa regatowego. Przeważają silne, równo wiejące wiatry co stwarza, że akwen ten jest tez doskonałym miejscem do uprawiania windsurfingu.

A wszystko zaczęło się w 1977 roku. 2 czerwca na terenie pompowni nad zbiornikiem wodnym zwanym wówczas roboczo “Dziekowice II” w Mysłowicach – Imielinie, grupa inicjatywna (32 osoby) postanowiła założyć Klub Żeglarski. Potrzebnych było kilka miesięcy aby uzyskać przychylność Dyrekcji Huty “Katowice”. Dzięki staraniom i uporowi kolegi Zbigniewa Klimczaka, w dniu 8 listopada 1978 Klub został zarejestrowany w Katowickim Okręgowym Związku Żeglarskim pod nr 108.

Rozpoczął się dynamiczny rozwój. Wiosną następnego roku przystąpiono do porządkowania terenu pozyskanej bazy po byłym wykonawcy przyległej pompowni. Wywieziono zalegające sterty gruzu i złomu. Kilkanaście wywrotek nawiezionej ziemi rozplantowano pod przyszłe zieleńce. Rozpoczął się pierwszy kurs na stopień sternika jachtowego. Dzięki przychylności Dyrektora ds. socjalnych, Huta zakupiła dla klubu 11 Omeg, 2 Wielkie Trenery, 3 Conrady 605, motorówkę i drobny osprzęt.

Pierwsze uroczyste otwarcie Sezonu Nawigacyjnego, odbyło się 11 maja 1979 roku na terenie ośrodka wstępnie przygotowanego siłami członków Klubu, który przyjął nazwę Hutniczego Ośrodka Żeglarskiego. W lipcu 1980 decyzją władz Huty, Klub został połączony z Klubem Żeglarskim ZSMP Budostal 4 i jako Sekcja Żeglarska wcielone do K. S. HUTNIK przy Hucie Katowice. Stan ten trwał dosyć krótko. W grudniu 1980 roku, kolejną decyzją władz Huty w uznaniu prężnej działalności, wydzielono ze struktur HUTNIKA sekcję żeglarską. Powstał znowu Klub Żeglarski HUTA KATOWICE z dwoma ośrodkami żeglarskimi w Mysłowicach – Imielinie (od 1995 roku w Chełmie Śląskim) i nad zbiornikiem wodnym Pogoria III w Dąbrowie Górniczej. Przybywało sprzętu i członków. W szczytowym okresie Klub liczył 314 członków. Na obu Ośrodkach organizowano kursy żeglarskie. Na Mazurach pływało 15 jednostek a na Solinie 2 El Bimba.
Koło historii przetaczające się przez kraj oddziaływało również na historię Klubu. Skończyły się dotacje z Huty. Klub rozpoczął działalność gospodarczą, najpierw powołując Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ŻEGLARZ, potem już jako Klub, borykając się z galopującą inflację i zatorami płatniczymi. Dzięki determinacji członków udało się pokonać wszystkie rafy przemian ustrojowych i wypłynięto na spokojne wody. Wykupiono od Huty majątek, który był w użytkowaniu Klubu. Na terenie ośrodka na Pogorii III powstał z inicjatywy kilku działaczy Jacht Klub POGORIA III.

W styczniu 2000 roku, Walne Zgromadzenie przekazało część majątku znajdującego się na terenie Ośrodka Pogoria III nowo powstałemu Klubowi. Nastąpił powrót do struktur sprzed 25 lat. Jesienią 2000 roku uroczyście wodowano całkowicie wybudowany siłami własnymi jacht z przeznaczeniem do szkolenia. Nadano mu imię Orka. W 2002 r Rada Gminy Chełm Śląski, na wniosek Zarządu Klubu nadaje części ulicy, przy której ma siedzibę Klub, imię Leonida Teligi. W styczniu 2003 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Klubu uchwala zmianę nazwy Klubu na YACHT CLUB “OPTY”. Klub organizuje regaty w ramach Pucharu Polski i Pucharu Śląska w klasie Omega, a w 2005 roku jest organizatorem Mistrzostw Polski. Członkowie Klubu biorą również udział w rejsach morskich odwiedzając porty Bałtyku, Morza Północnego i Śródziemnego. Ogółem przez wszystkie te lata przez Klub przewinęło się blisko 2000 członków. Od 2015 roku Komandorem Klubu jest Bogdan Jankowski.

 

Zbigniew Klimczak + 02.06.1977 – 19.11.1981
Janusz Szlachetko 19.11.1981 – 02.12.1982
Józef Słodczyk 02.12.1982 – 29.11.1983
Witold Kurczabiński 29.11.1983 – 27.11.1984
Tadeusz Słaboń + 27.11.1984 – 18.12.1986
Jerzy Stefańczyk 18.12.1986 – 12.02.1991
Włodzimierz Muzalewski + 12.02.1991 – 20.02.1993
Henryk Niedziela + 20.02.1993 – 07.09.1998
Janusz Szlachetko 09.09.1998 – 16.03.2003
Marek Baran + 16.03.2003 – 03.05.2003
Janusz Szlachetko 03.05.2003 – 21.03.2015
Bogdan Jankowski 22.03.2015 – obecnie

Ważniejsze wydarzenia w historii naszego Klubu:

1977-06-02 – Spotkanie inicjatywne ok. 30 osób na terenie pompowni, które postanowiły utworzyć Klub Żeglarski przy Hucie Katowice z bazą żeglarską nad zbiornikiem Dziećkowice II w Mysłowicach – Imielinie.

1978-07-15 – Chrzest pierwszych jachtów kabinowych typu Conrad – 20 (Kismet i Asama) w Górniczym Ośrodku Żeglarskim w Rynie. Zapoczątkowanie rejsów turystyczno – stażowych na Wielkich Jeziorach Mazurskich.

1978-09-25 – Pismo Dyrekcji i Związków Zawodowych Huty do Katowickiego Okręgowego Związku Żeglarskiego z prośbą o zarejestrowanie Klubu.

1978-11-08 – Decyzja Zarządu KOZŻ o rejestracji. Klub zarejestrowano pod nr 108 jako: Klub Żeglarski „HUTA KATOWICE” 41-303 Dąbrowa Górnicza

1979-05-11 – Pierwsze uroczyste otwarcie Sezonu Żeglarskiego w Hutniczym Ośrodku Żeglarskim w Mysłowicach – Imielinie.

1980-07-05 – W Hucie powołano Klub Sportowy „HUTNIK”. Klub Żeglarski „Huta Katowice” wraz z Klubem Żeglarskim ZSMP „Budostal – 4”, tworzą sekcję żeglarską „Hutnika”.

1980-07,08 – Pierwsze kolonie Żeglarskie dla dzieci pracowników Huty w HOŻ Imielin

1980-10-25– Pierwszy chrzest Żeglarski sterników jachtowych na zakończenie kursu żeglarskiego.

1980-12-19 – Wydzielenie Sekcji Żeglarskiej ze struktur K.S. „HUTNIK” – powrót do nazwy Klub Żeglarski „HUTA KATOWICE” (opieka pionu Dyrektora ds. administracyjno – socjalnych – OWR „Rogoźnik”).

1981-02-20 – Założono żeglarską sekcję szkolną Klubu przy Zespole Szkół Zawodowych Huty „Katowice”. Klub daje młodzieży sprzęt i darmowe szkolenie na stopień żeglarza jachtowego.

1981-07-22 – Uroczyste otwarcie sezonu żeglarskiego w przekazanym po przebudowie Hutniczym Ośrodku Żeglarskim „Pogoria III”.

1981-08-15 – Przekazanie w HOŻ Imielin zakupionych przez ZZH 6 szt. Optymistów i 6 szt Cadetów.

1982- 02 – Uzyskanie zezwolenia na działalność Klubu od Komisarza Wojennego (Stan wojenny).

1982-07-04 – Podniesienie bandery na „Darze Młodzieży” w Gdyni z udziałem Komandora Klubu Janusza Szlachetko.

1982-08-10 – Rozmowy z Dyrektorem PGR Srokowo w sprawie wykupu terenu w Kietlicach pod bazę Klubu na Mazurach.

1983-05-09 – 5 lat od rejestracji Klubu w OZŻ. Uroczyste otwarcie sezonu w HOŻ Imielin.

1985-09-28 – Spotkanie autorskie z Kpt. Kazimierzem Jaworskim (Kubą) i Andrzejem Radomińskim połączone z projekcją filmu „Gorycz zwycięstwa”.

1987-05-16 – 10 lat Klubu. Okręgowe otwarcie sezonu w HOŻ Imielin.

1989-12-01 – Powołanie przy Klubie Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „ŻEGLARZ”.

1990 – Przejście w zarząd Ośrodka Wczasowego w Przerwankach nad jeziorem Gołdopiwo.

1992-05-09 – 15 lat Klubu. Uroczyste otwarcie sezonu żeglarskiego w HOŻ Pogoria III.

1992-12-31 – Likwidacja PW”Żeglarz”. Klub przejmuje prowadzenie działalności gospodarczej.

1995-05-20 – zakup z funduszy Klubu jachtu typu Aster, któremu nadano imię Vulcano.

1997-05-17 – 20 lat Klubu. Uroczyste otwarcie sezonu na szczeblu Okręgu w HOŻ Imielin.

1997 – Zmiana administracyjna lokuje teren HOż w Chełmie Śląskim.

1998-09-07 – Odszedł na wieczną wachtę Komandor Klubu Henryk Niedziela, który utonął w jeziorze Gołdopiwo.

2000-01-02 – Przeniesienie siedziby Klubu do HOŻ Chełm Śl.

2000-10-31 – Wykupienie od Huty nakładów inwestycyjnych i majątku ruchomego będącego do tej pory w użytkowaniu Klubu. Huta sprzedaje Ośrodek w Przerwankach.

2001-01-07 – Przekazanie w formie darowizny majątku znajdującego się na terenie HOŻ Pogoria, Jacht Klubowi „POGORIA III” powstałemu po oddzieleniu się grupy członków Klubu skupionej w HOŻ Pogoria.

2001-05-11 – Otwarcie sezonu żeglarskiego. Chrzest i wodowanie pierwszego w historii Klubu, zbudowanego od podstaw jachtu typu kecz przeznaczonego głównie do szkolenia. Jacht nosi imię ORKA.

2002- Rok 25 – lecia Klubu. Na dzień 08 czerwca wyznaczono główne uroczystości. Niestety ze względu na sabotujące działania członków Komitetu Organizacyjnego, uroczyste obchody się nie odbyły. Zorganizowano szereg regat klubowych. Inauguracja regat o Puchar Przedsiębiorstwa Usług Wodociągowych HKW w klasie Omega.

2003-09-17  Po 11 latach Klub ponownie organizatorem edycji Pucharu Polski w klasie Omega. Regaty o Puchar Przedsiębiorstwa Usług Wodociągowych HKW.

2004-05-01 Klub organizatorem inauguracji edycji 2004 Pucharu Polski w klasie Omega. Wejście Polski do Unii Europejskiej.

2005-01-30  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Klubu zmienia dotychczasową nazwę na YACHT CLUB OPTY.

2005-04– Przy współpracy z polskim Towarzystwem Gimnastycznym „SOKÓŁ” z Imielina rozpoczyna działalność Regatowa Sekcja dla dzieci i młodzieży.

2005-08-26-28  Klub organizatorem Mistrzostw Polski w Klasie Omega.

2005-11 – Mariusz WANDASIEWICZ zdobył dla naszego Klubu po raz wtóry, Puchar Polski w klasie Omega – Standard. Nasze gratulacje.

2006-03-18  Wraz z Mysłowickim Centrum Kultury Klub organizuje z dużym powodzeniem I Mysłowickie Spotkania z Szantą i Piosenką Żeglarską.

2006-10-14  Zakończyliśmy kolejny sezon nawigacyjny, trzeba dodac że 29. Kolejny będzie jubileuszowy 30.

2007-05-05  Rozpoczęcie kolejnego sezonu nawigacyjnego.

2007-05-05  Regaty-Puchar Śląska w klasie OMEGA-inauguracja

2015-03-22 Walne Zgromadzenie wybrało Bogdana Jankowskiego na Komandora YC OPTY, dotychczasowy Komandor został Honorowym Członkiem Klubu

2017-06-10  Yacht Club OPTY uroczyście obchodził 40 rocznicę swego powstania. Zarząd Polskiego Związku Żeglarskiego przyznał klubowi odznakę Zasłużony dla Żeglarstwa Polskiego.

2022-05-07 Yacht Club OPTY uroczyście obchodził 45 rocznicę swego powstania. W dniu rozpoczęcia sezonu żeglarskiego wystąpił zespół Mechanicy Shanty.