Regaty Błękitna Wstęga Zalewu Dziećkowice II

W najbliższą sobotę 7 października odbędą się regaty o Błękitną Wstęgę Zalewu Dziećkowice II. W regatach mogą brać udział wszystkie jednostki pływające, które dopuszczone są do
żeglugi w porze dziennej po akwenie regat. Jachty zostaną podzielone na grupy: jachty kabinowe, jachty wielokadłubowe oraz otwartopokładowe. Szczegóły regat w zawiadomieniu