Regaty rodzinne

W najbliższą sobotę odbędą się Regaty Rodzinne o Puchar Komandora. W tym roku po raz pierwszy formułę wyścigu pod żaglami, rozszerzyliśmy o dodatkowe konkurencje: wyścigi rowerków wodnych i rzut odbijaczem do celu. Startujemy o godz. 12.00. Zawiadomienie o regatach poniżej. Zachęcamu do udziału.

ZAWIADOMIENIE O REGATACH

Regaty Rodzinne YC Opty 2023

 1. NAZWA, MIEJSCE, CZAS ROZGRYWANIA REGAT, ORGANIZATOR REGAT
 1. Regaty Rodzinne YC Opty
  1. Klub Żeglarski Yacht Club OPTY w Chełmie Śląskim
  1. 13.05.2023 godz. 12.00
  1. Yacht Club OPTY
 • ZAŁOGA

W załodze muszą znaleźć się spokrewnieni ze sobą członkowie rodziny lub osoby tworzące wspólne gospodarstwo domowe w liczbie min. 2 osoby.  Do takiej załogi mogą dołączyć osoby niespokrewnione. W każdej załodze musi się znajdować min. 1 członek klubu YC Opty.

 • PRZEPISY

Regaty zostaną rozegrane zgodnie z:

 • Przepisami Regatowymi Żeglarstwa ISAF 2021-2024
  • Przepisami PZŻ
  • Instrukcją Żeglugi
  • Komunikatami Organizatora
 • FORMUŁA REGAT

Regaty będą składać się z rywalizacji załóg w 3 konkurencjach:

 1. Wyścig rowerków wodnych – konkurencja będzie polegać na wyścigu rowerków wodnych. Rowerek wodny może być napędzany tylko przez jedną osobę dorosłą. Wyścig zostanie rozegrany na klubowych rowerkach wodnych po wyznaczonej trasie zgodnie z załącznikiem nr 1. Konkretny nr rowerka wodnego może zostać przydzielony załodze w drodze losowania.
 • Rzut odbijaczem do koła ratunkowego – konkurencja będzie polegać na rzutach odbijaczem do koła ratunkowego mających na celu trafienie wewnątrz obręczy koła i będzie podlegać punktacji. Załoga rzuca łącznie 20 razy – 10 rzutów próbnych (niepunktowanych) i 10 rzutów punktowanych. Każdy członek załogi musi oddać min. 2 rzuty punktowane.  Kolejność oddawana rzutów przez załogi może zostać wyłoniony w drodze losowania.
 • Wyścig jachtów – konkurencja będzie polegać na wyścigu jachtów zgodnie z formułą regat żeglarskich. Wyścig zostanie rozegrany w klasie otwartej jachtów jednopokładowych. W zawodach mogą brać udział jachty klubowe jak i jachty prywatne. W przypadku korzystania z jachtu klubowego konkretny model jachtu może zostać przypisany załodze w drodze losowania. Wyścig zostanie rozegrany na po wyznaczonej trasie zgodnie z załącznikiem nr 2.

Suma punktów zdobytych przez załogi w każdej z 3 konkurencji wyłoni zwycięzców regat.

 • CZAS PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ

Zgłoszenia załogi można dokonać mailowo do 12.05.2023, pisząc na adres:  klub@ycopty.pl  lub zgłaszając się osobiście w bosmanacie w dniu regat 13.05.2022 w godz. 10:00 – 11:00.

 • ROZPOCZĘCIE I KOLEJNOŚĆ REGAT
 • Planowany czas rozpoczęcia 1 konkurencji zawodów – godz. 12:00.
  • Regaty zostaną przeprowadzone w następującej kolejności rozgrywania zawodów:

1 – Wyścig rowerków wodnych

2 – Rzut odbijaczem do koła ratunkowego

3 – Wyścig jachtów

 • INSTRUKCJA ZAWODÓW

Szczegółowa instrukcja zawodów wraz z Instrukcją Żeglugi zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń obok bosmanatu w dniu zawodów.

 • ZMIANY W INSTRUKCJI ZAWODÓW

Wszelkie zmiany w instrukcji zawodów będą wywieszane na tablicy ogłoszeń obok Biura Regat najpóźniej do godz. 11.00 w dniu regat.

 • TRASY

Trasy używane w regatach przedstawiają odpowiednio:

 • Wyścig rowerków wodnych – załącznik nr 1
 • Wyścig jachtów – załącznik nr 2
 1. PUNKTACJA
 1. Wyścig rowerków wodnych

Stosowany będzie system Małych Punktów. Punktacja będzie zgodna z kolejnością załóg na mecie -1 miejsce 10 pkt, 2 miejsce 9 pkt, 3 miejsce 8 pkt itd. Dodatkowo w ramach konkurencji została przewidziana premia rodzinna, punktująca każdego dodatkowego członka załogi.

Dodatkowa Premia rodzinna:

 • 2 osoby na rowerku –  0 pkt
 • 3 osoby na rowerku – 1 pkt
 • 4 osoby na rowerku – 2 pkt
 • > 4 osoby na rowerku -2 pkt
 1. Rzut odbijaczem do koła ratunkowego

Stosowany będzie system Małych Punktów. Załoga rzuca łącznie 20 razy – 10 rzutów próbnych (niepunktowanych) i 10 rzutów punktowanych. Każdy członek załogi musi oddać min. 2 rzuty punktowane. . Każdy rzut w środek lub w linię jest punktowany 1 pkt. Maksymalnie w ramach konkurencji każda załoga może zdobyć 10 pkt. Jeżeli zgłoszona załoga będzie posiadać powyżej 5 członków załogi, punktowane rzuty będzie oddawać wybranych 5 członków załogi po 2 rzuty. Dodatkowo w ramach konkurencji została zróżnicowana odległość od koła w zależności od wieku:

Odległość od koła:

 • Dorośli i dzieci > 14 lat – 10 m
 • Dzieci 8 – 14 lat – 6 m
 • Dzieci < 8 lat – 3 m
 1. Wyścig jachtów

Stosowany będzie system Małych Punktów. Punktacja będzie zgodna z kolejnością załóg na mecie -1 miejsce 10 pkt, 2 miejsce 9 pkt, 3 miejsce 8 pkt itd. Dodatkowo w ramach konkurencji została przewidziana premia rodzinna, punktująca każdego dodatkowego członka załogi jednak.

Dodatkowa Premia rodzinna:

 • 2 osoby na jachcie –  0 pkt
 • 3 osoby na jachcie – 1 pkt
 • 4 osoby na jachcie – 2 pkt
 • > 4 osoby na jachcie -2 pkt
 1. Regaty będą uważane za ważne przy rozegraniu wszystkich 3 konkurencji zawodów.
  1. Suma punktów zdobytych przez załogi we wszystkich 3 konkurencjach wyłoni zwycięzców regat.
 1. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Zawodnicy uczestniczą w regatach wyłącznie na własne ryzyko. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób lub za śmierć, wynikłe w związku z regatami, przed rozpoczęciem, podczas ich trwania lub po regatach.

Załącznik nr 1 – Trasa dla wyścigu rowerków wodnych

Załącznik nr 2 – Trasa dla wyścigu jachtów