Sejmik wybrał

Obradujący w sobotę Sejmik Yacht Club OPTY wybrał Komandora i Zarząd na kadencję 2023-2026. Komandorem po raz trzeci został Bogdana Jankowski, na którego głosowało 55 osób, przy 3 głosach wstrzymujących się. Nikt nie był przeciw. Następnie Komandor Jankowski zaproponował skład nowego Zarządu, który w nowej kadencji liczy 8 osób. Za Zarządem, w składzie którego obok komandora znaleźli się: Marek Stec, Krzysztof Karaś, Jolanta Bieniek, Eliza Czech, Jacek Ślusarczyk, Grzegorz Guzenda oraz Paweł Drobik głosowało 60 osób, 4 osoby wstrzymały się. Nikt nie był przeciw.

„Drogie Klubowiczki i Klubowicze, dziękujemy za wybór i obdarzenie nas zaufaniem. Obiecujemy ciężko pracować i nie zawieść Was”

Zarząd Yacht Club OPTY