Sejmik Klubu

Zarząd Yacht Club OPTY zwołuje na dzień 11 marca 2023 r. (sobota) zwyczajny, sprawozdawczo-wyborczy Sejmik Klubu. Sejmik odbędzie się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Chełmie Śląskim przy ul. Owocowej 10.

W Sejmiku z głosem decydującym mogą brać udział wyłącznie członkowie zwyczajni i członkowie honorowi Yacht Club OPTY. Osoby, które nie będą mogły wziąć udziału w Sejmiku mogą udzielić pełnomocnictwa innemu członkowi YC OPTY (dokument do pobrania poniżej). Pełnomocnik może posługiwać się nie więcej niż jednym pełnomocnictwem udzielonym przez innego członka Klubu.

Materiały na Sejmik znajdują się w zakładce Strefa Klubowicza.