Regaty na zakończenia lata

W sobotę 17 września odbęda się Rodzinne Regaty Zakończenia Lata 2022. To już jedna z ostatnich imprez żeglarskich na Zalewie Dziećkowice II. Poniżej zamieszczamy zawiadomienie o regatach:

RODZINNE REGATY ZAKOŃCZENIA  LATA 2022

ZAWIADOMIENIE O REGATACH

1. Nazwa, miejsce, czas rozgrywania regat, organizator regat

1.1. Rodzinne Regaty Zakończenia Lata 2022

1.2. Klub Żeglarski Yacht Club OPTY w Chełmie Śląskim

1.3. 17.09.2022 godz. 11.00

1.4. Yacht Club OPTY

2. Załoga

 2.1. W załodze musza znaleźć się spokrewnieni ze sobą członkowie rodziny lub osoby tworzące wspólne gospodarstwo domowe w liczbie min. 2 osoby.  Do takiej załogi mogą dołączyć osoby niespokrewnione.

 3. Przepisy Regaty będą rozgrywane zgodnie z:

3.1. Przepisami Regatowymi Żeglarstwa ISAF 2021-2024

 3.2. Przepisami PZŻ

3.3. Instrukcją Żeglugi

3.4. Komunikatami Organizatora.

4. Klasa

 4.1. Regaty rozegrane będą w klasie otwartej  jachtów jednokadłubowych

4.2. Konkretny model jachtu otwartopokładowego może być przydzielony załodze w drodze losowania.

 5. Czas przyjmowania zgłoszeń, ostrzeżenia do 1 wyścigu

5.1. Zgłoszenia załogi można dokonać mailowo do 16.09.2022, pisząc na adres:  klub@ycopty.pl  lub zgłaszając się osobiście w bosmanacie w dniu regat 17.09.2022 w godz. 9.30 – 10.00

 5.2. Planowany czas sygnału ostrzeżenia do 1 wyścigu – godz. 11.00.

6. Czas i miejsce udostępnienia Instrukcji Żeglugi

 6.1. Instrukcja Żeglugi zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń obok bosmanatu.

7. Ewentualne zmiany przepisów

 7.1. Wszelkie zmiany zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń obok Biura Regat najpóźniej do godz. 11.00 w dniu regat.

8. Trasy używane w regatach

8.1. Trasy używane w regatach zostały pokazane w Załączniku 1 Instrukcji Żeglugi.

9. System punktacji

9.1. Stosowany będzie system Małych Punktów.

9.2. Regaty będą uważane za ważne przy rozegraniu min. 1 wyścigu.

10. Zastrzeżenie odpowiedzialności

10.1. Zawodnicy uczestniczą w regatach wyłącznie na własne ryzyko

10.2. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób lub śmierć wynikłych w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas lub po regatach.