Sejmik Klubu – informacje organizacyjne

Już w najbliższą niedzielę w Chełmie Śląskim odbędzie się Zwyczajny Sprawozdawczy Sejmik Klubu. Jeżeli w pierwszym terminie wyznaczonym na godz. 10.30 nie będzie co najmniej połowy liczby uprawnionych członków, Sejmik odbędzie sie o godzinie 11.00 bez względu na liczbę uczestników. W Sejmiku z głosem decydującym biorą udział wyłącznie członkowie zwyczajni Yacht Club OPTY. Osoby, które nie będą mogły brać udział w niedzielnym Sejmiku mogą udzielić pełnomocnictwa innemu członkowi Klubu. Pełnomocnik może posługiwać się nie więcej niż jednym pełnomocnictwem udzielonym przez innego członka Klubu.

Zarząd Yacht Clubu OPTY przyjął Regulamin ustanawiania pełnomocników na Sejmik Klubu, który reguluje wszystkie zasady z tym związane.

Poniżej zamieszczamy też Regulamin obrad Sejmiku YC OPTY: