Sejmik Klubu

W niedzielę 27 marca 2022 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Chełmie Śląskim ptzy ul. Owocowej 10 odbędzie się Zwyczajny Sprawozdawczy Sejmik Klubu. Początek spotkania godzina 10.30