Zmiany po Sejmiku

Na wniosek części członków Klubu, Sejmik wprowadził pewne zmiany w funkcjonowaniu ośrodka.

  • Trwale zamknięte zostało wejście do Tawerny Włoskiej Wioski od stron Klubu. Restauracja dostępna jest wyłącznie przez wejście główne od strony żwirowego parkingu przy pierwszej bramie.
  • Zamknięte zostały drzwi do toalety. Wejście możliwe jest wyłącznie za pomocą czipa lub trzycyfrowego kodu (numer dostępny w Strefie Klubowicza)
  • Parking dostępny jest wyłącznie dla członków Klubu. Wjazd pojazdów gości członków, możliwy jest po uzgodnieniu z Grażyną oraz wniesieniu opłaty za parking zgodnie z cennikiem. 

Przypominamy też o terminowym wnoszeniu opłat statutowych. Ostatecznym terminem opłaty kwartalnej jest ostatni dzień danego kwartału (np. termin rozliczeń za drugi kwartał minął 30 czerwca).  Osobom, które zalegają z płatnościami blokowane będą czipy wejściowe, a w przypadku zaległości przeterminowanych o ponad 6 miesięcy, będą kierowane do Zarządu wnioski o skreślenie z listy członków.