Sejmik Klubu 3 lipca

Materiały na Sejmik:
https://www.ycopty.pl/wp/?page_id=5763

Zarząd Yacht Club OPTY zwołuje na 3 lipca 2021 zwyczajny sprawozdawczy Sejmik Klubu. Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury Eurocentrum w Chełmie Śląskim przy ul. Owocowej 10. 
Szczegóły oraz proponowany porządek obrad Sejmiku poniżej: