Nauczyciel żeglarstwa – KURS

Rozpoczynamy kurs na najniższy stopień instruktorski w Polskim Związku Żeglarskim — nas stopień Instruktora Żeglarstwa. Szkolenie rozpocznie się 3 czerwca o godzinie 16.00 . Zajęcia praktyczne będzie można odbywać w jednym z dwu ośrodków:

  • Przystań Żeglarska Yacht Club OPTY nad zbiornikiem Dziećkowice II w Chełmie Śląskim ul. L.Teligi 2
  • Przystań Klubu Żeglarskiego ZAGŁĘBIE nad Zalewem Przeczycko-Siewierskim w Boguchwałowicach ul. Parkowa

Kurs będzie prowadzony w trybie weekendowym (w formie webinaru) i zakończy się 3.07.2021 r. 

Cena 1 200,00 zł.

Członkowie Yacht Club OPTY mogą liczyć na dofinansowanie szkolenia.

Do kształcenia na stopień Nauczyciela Żeglowania PZŻ może być dopuszczona która:
1) ukończyła 18 lat,
2) posiada co najmniej średnie wykształcenie,
3) posiada stopień żeglarza jachtowego lub wyższy stopień żeglarski,
4) zdała z wynikiem pozytywnym sprawdzian dopuszczający z wiedzy teoretycznej i umiejętności manewrowania jachtem pod żaglami i na silniku w zakresie odpowiadającym egzaminowi na patent żeglarza jachtowego,
5) posiada umiejętność pływania potwierdzoną odpowiednim dokumentem albo
oświadczeniem własnym

Zainteresowanych wzięciem udziału w kursie prosimy o kontakt z KWŻ Markiem Stecem tel. 607 631 786 (proszę dzwonić po godz. 16.00)