OPTY RACE 2021 – dzień pierwszy

Pierwszy dzień regat w fotograficznej relacji Pawła Jurka.