Odbył się Sejmik Klubu

11 lipca w Gminnym Ośrodku Kultury w Chełmie Śląskim odbył się Sejmik Klubu. Członkowie Klubu zatwierdzili sprawozdania merytoryczne i finansowe Zarządu za 2019 rok. Bilans za 2019 rok zamknął się kwotą 312033,85 zł po stronie aktywów i pasywów. Zysk w minionym roku wyniósł 7829, 39 zł. Podczas zgromadzenia przeprowadzono wybory do komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego. Przez kolejne 4 lata komisja rewizyjna będzie działała w składzie: Dariusz Kowalski – przewodniczący, Wojciech Gargul i Przemek Szulakowski. Sąd koleżeński będzie rozstrzygał spory w składzie Bożena Ciebiera – przewodnicząca, Krzysztof Siwiński, Aleksander Kudła, Stanisław Gąszczak oraz Patryk Pronobis. Momentami temperatura ponad 3 godzinnej dyskusji była wysoka, ale w końcu po to są zebrania, by przy otwartej przyłbicy mogły ścierać się różne wizje funkcjonowania Yacht Club OPTY – drogi różne, cel ten sam: dobro naszego Klubu.