Sejmik Klubu, będzie można udzielić pełnomocnictwa

Działając na podstawie § 20 ust. 3 Statutu Zarząd Yacht Club OPTY zwołuje na dzień 11 lipca 2020 r. (sobota) Zwyczajny Sprawozdawczo – Wyborczy Sejmik Klubu. Sejmik rozpocznie się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Chełmie Śląskim, przy ul. Owocowej 10, o godzinie 10:30 (pierwszy termin). Podczas Sejmiku będą obowiązywały maseczki. Przed wejściem trzeba będzie też dezynfekować dłonie. Jeżeli z powodu obaw o zdrowie czy innych okoliczności (np wyjazdu w tym terminie) nie będziesz osobiście uczestniczyć w Sejmiku, możesz wyznaczyć pełnomocnika. Taka osoba, posiadająca specjalne upoważnienie będzie mogła wziąć udział w zebraniu. Pełnomocnikiem może zostać każda wskazana osoba. Ważne aby przychodząc w zastępstwie na Sejmik Klubu miała ze sobą swój dowód tożsamości oraz wypisany poniższy dokument, podpisany przez mocodawcę czyli członka YC OPTY. Blankiet pełnomocnictwa do pobrania tutaj: https://www.ycopty.pl/…/2…/06/pełnomoctnictwo-11.07.2020.pdf