Sejmik wybrał nowy Zarząd OPTY

24 marca 2019 r. Sejmik Klubu wybrał na kolejną, czteroletnią kadencję nowy zarząd Yacht Club OPTY. Jednogłośnie, przy braku głosów przeciwnych, Komandorem ponownie został Bogdan Jankowski. Wicekomandorami, jak dotychczas, zostali Wiesław Tabor oraz Marek Stec. Sekretarzem Klubu została Jolanta Bieniek, natomiast Skarbnikiem Krzysztof Karaś. Kolejnymi Członkami Zarządu są Jacek Ślusarczyk i Grzegorz Guzenda.