Nie możesz przybyć? Wyznacz pełnomocnika!

W związku z licznymi pytaniami osób, które osobiście nie będą mogły wziąć udziału w zwyczajnym sprawozdawczo-wyborczym Sejmiku Klub, który zaplanowano na 24 marca 2019 na godz. 10.30 informujemy, że istnieje możliwość wyznaczenia pełnomocnika, który posiadając odpowiednie upoważnienie będzie mógł wziąć udział w Sejmiku oraz w głosowaniach planowanych podczas tego zebrania. Pełnomocnikiem może zostać np. kolega z Yacht Club OPTY, członek rodziny lub jakakolwiek inna wskazana osoba. Ważne, aby przychodząc na Sejmik Klubu miała ze sobą dowód tożsamości oraz wypisany dokument pełnomocnictwa, podpisany przez mocodawcę czyli członka YC OPTY, który osobiście nie może wziąć udziału w zebraniu. Blankiet pełnomocnictwa do pobrania tutaj: