Wyjaśnienia do cennika

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi cennika obowiązującego od 2018 roku informujemy:

  • cennik uwzględnia podział na dwie kategorie cenowe inne dla członków klubu inne dla osób nie będących członkami.
  • od 1.01.2018 specjalne obniżone ceny dotyczą członków, którzy uzyskają trzy letni staż w klubie
  • powyższa zasada nie dotyczy osób, które zostały przyjęte przed 1.01.2018 – w ich przypadku niższe ceny przysługują niezależnie od stażu w klubie