Monthly Archives: Sierpień 2019

Rodzinne Regaty Zakończenia Wakacji

ZAWIADOMIENIE O REGATACH

1. Nazwa, miejsce, czas rozgrywania regat, organizator regat

1.1. Rodzinne Regaty Zakończenia Wakacji
1.2. Ośrodek Żeglarski Y. C. OPTY Chełm Śląski
1.3. 31.08.2019
1.4. Y. C. OPTY

2. Załoga

2.1. Członkowie załogi muszą stanowić rodzinę (małżeństwo, rodzeństwo, rodzice, dzieci)

3. Przepisy
Regaty będą rozgrywane zgodnie z:

3.1. Przepisami Regatowymi Żeglarstwa ISAF
3.2. Przepisami PZŻ
3.3. Instrukcją Żeglugi
3.4. Komunikatami Organizatora.

4. Klasa

4.1. Regaty rozegrane będą w klasie otwartej.

5. Czas przyjmowania zgłoszeń, ostrzeżenia do 1 wyścigu

5.1. Zgłoszenia jachtów do regat przyjmowane będą w dniu 31.08.2019 w godz. 08.00 – 10.00
5.2. Planowany czas sygnału ostrzeżenia do 1 wyścigu – godz. 11.00

6. Czas i miejsce udostępnienia Instrukcji Żeglugi

6.1. Instrukcja Żeglugi zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń obok bosmanatu.

7. Ewentualne zmiany przepisów

7.1. Wszelkie zmiany zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń obok bosmanatu najpóźniej do godz. 11.00 w dniu regat.

8. Trasy używane w regatach

8.1. Trasy używane w regatach zostały pokazane w Załączniku 1 Instrukcji Żeglugi.

9. System punktacji

9.1. Stosowany będzie system Małych Punktów.
9.2. Regaty będą uważane za ważne przy rozegraniu min. 1 wyścigu.

10. Zastrzeżenie odpowiedzialności

10.1. Zawodnicy uczestniczą w regatach wyłącznie na własne ryzyko
10.2. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób lub śmierć wynikłych w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas lub po regatach