Daily Archives: 3 kwietnia 2019

Nowy program – przenoszenie danych członków Klubu

Od 24 marca nasz klub pracuje na nowym programie „Żeglarz” do obsługi płatności członków Klubu. Przez ostatnie lata cała „buchalteria” prowadzona była w programie „Wiking”. Kilka miesięcy temu  okazało się, że Yacht Club OPTY nie jest właścicielem tego programu. Jego twórca nie zgodził się na dalsze użytkowanie go przez YC OPTY. Dlatego zmuszeni byliśmy nabyć nowe oprogramowanie. Przeniesienie danych osobowych i finansowych ponad 200 członków z jednego programu do drugiego to proces niełatwy, czaso- i pracochłonny. Jest też obarczony dużym ryzykiem wystąpienia niespójności w pierwszym okresie użytkowania.  Postawienie na nogi nowego systemu jest szczególnie trudne, gdy dane w starym systemie rozmijają się nieco ze stanem faktycznym.

Maile przesłane w ostatnich dniach, a które dotyczyły zaległości pozwoliły już wyłapać różnice między stanem komputerowym a faktycznym m.in. jeżeli chodzi o odpracowanie godzin statutowych za 2018 r. Dane są teraz sukcesywnie korygowane i w najbliższym czasie do członków, u których wystąpiły nieścisłości, wysłane zostanie nowe zestawienie zaległych płatności.  Jeżeli rozliczenie, które otrzymaliście jest Waszym zdaniem niezgodne ze stanem faktycznym, prosimy o kontakt na: skarbnik@ycopty.pl

Wszystkie reklamacje będą szczegółowo analizowane. Do wglądu, w biurze przez cały czas będą też dane ze starego systemu (salda w formie wydruków pdf przekazane przez byłego skarbnika w dniu 24 marca 2019 r.).