Category Archives: news

Regatami pożegnaliśmy lato, ale sezon trwa

Nic tak nie integruje rodziny jak wspólnie spędzony czas, w dodatku okraszony dużą dawką emocji. W sobotę na wodzie rywalizowały ze sobą żeglarskie rodziny. W regatach mogły brać udział załogi, w których co najmniej dwie osoby były ze sobą spokrewnione lub tworzyły wspólne gospodarstwo domowe. Odbyły się dwa wyścigi. Pierwsze miejsce zajełą dwójka Sebastian Polak, Paulina Łobodziec. Jako druga na mecie zameldowała się dwójka Jacek Ślusarczyk i Ania Ślusarczyk. Trzecie miejsce zajęli Karol, Barbara i Sebastian Pieczara. Jako czwarta załoga na lini mety zameldowała się najliczniejsza załoga: Krzysztof, Agnieszka, Ksawery, Ignacy, Nina Karaś. Piąte miejsce zajęli Andrzej Wróblewski, Anna Wójcik, Krzysztof Wójcik. Oficjalne ogłoszenie wyników regat odbędzie się 15 października podczas uroczystości zakończenia sezonu żeglarskiego.

Lato powoli dobiega końca, ale to nie oznacza, że kończy się sezon żeglarski. Pływamy do połowy października. Jachty, rowerki i kajaki wypożyczać można każdego dnia. Wypożyczalnia czynna jest do godz. 17.00 (sprzęt wydajemy do 16.00).

Impreza taneczna zakończenia sezonu

Po uroczystości zakończenia sezonu nawigacyjnego 2022 zapraszamy na imprezę taneczną do Tawerny. Zabawa przy muzyce serwowanej przez DJ’a rozpocznie się o godzinie 19.00. Koszt za osobę to 70 zł. W cenie ciepła kolacja (schab, ziemniaki, surówka), zimna płyta, napoje, kawa, herbata. Alkohole we własnym zakresie. Rezerwacji miejsca można dokonać poprzez wpłatę kwoty 70 zł za osobę na konto Klubu (w tytule proszę podać nazwiska osób, za które dokonywana jest płatność). Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność wpłat.

Zakończenie sezonu żeglarskiego

W sobotę 15 października odbędzie się uroczyste zakończenie sezonu nawigacyjnego 2022. Zapraszamy pod maszt tradycyjnie o godz. 16.00, gdzie odbędzie się opuszczenie bandery. Następnie zapraszamy na tradycyjne gotowanie grogu i grill. O godz. 19.00 rozpocznie się zabawa taneczna w Tawernie.

Regaty na zakończenia lata

W sobotę 17 września odbęda się Rodzinne Regaty Zakończenia Lata 2022. To już jedna z ostatnich imprez żeglarskich na Zalewie Dziećkowice II. Poniżej zamieszczamy zawiadomienie o regatach:

RODZINNE REGATY ZAKOŃCZENIA  LATA 2022

ZAWIADOMIENIE O REGATACH

1. Nazwa, miejsce, czas rozgrywania regat, organizator regat

1.1. Rodzinne Regaty Zakończenia Lata 2022

1.2. Klub Żeglarski Yacht Club OPTY w Chełmie Śląskim

1.3. 17.09.2022 godz. 11.00

1.4. Yacht Club OPTY

2. Załoga

 2.1. W załodze musza znaleźć się spokrewnieni ze sobą członkowie rodziny lub osoby tworzące wspólne gospodarstwo domowe w liczbie min. 2 osoby.  Do takiej załogi mogą dołączyć osoby niespokrewnione.

 3. Przepisy Regaty będą rozgrywane zgodnie z:

3.1. Przepisami Regatowymi Żeglarstwa ISAF 2021-2024

 3.2. Przepisami PZŻ

3.3. Instrukcją Żeglugi

3.4. Komunikatami Organizatora.

4. Klasa

 4.1. Regaty rozegrane będą w klasie otwartej  jachtów jednokadłubowych

4.2. Konkretny model jachtu otwartopokładowego może być przydzielony załodze w drodze losowania.

 5. Czas przyjmowania zgłoszeń, ostrzeżenia do 1 wyścigu

5.1. Zgłoszenia załogi można dokonać mailowo do 16.09.2022, pisząc na adres:  klub@ycopty.pl  lub zgłaszając się osobiście w bosmanacie w dniu regat 17.09.2022 w godz. 9.30 – 10.00

 5.2. Planowany czas sygnału ostrzeżenia do 1 wyścigu – godz. 11.00.

6. Czas i miejsce udostępnienia Instrukcji Żeglugi

 6.1. Instrukcja Żeglugi zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń obok bosmanatu.

7. Ewentualne zmiany przepisów

 7.1. Wszelkie zmiany zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń obok Biura Regat najpóźniej do godz. 11.00 w dniu regat.

8. Trasy używane w regatach

8.1. Trasy używane w regatach zostały pokazane w Załączniku 1 Instrukcji Żeglugi.

9. System punktacji

9.1. Stosowany będzie system Małych Punktów.

9.2. Regaty będą uważane za ważne przy rozegraniu min. 1 wyścigu.

10. Zastrzeżenie odpowiedzialności

10.1. Zawodnicy uczestniczą w regatach wyłącznie na własne ryzyko

10.2. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób lub śmierć wynikłych w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas lub po regatach.

Jachtowy sternik morski – kurs

Yacht Club OPTY we współpracy z Jacht Klubem Morskim GRYF zapraszają na intensywny kurs zakończony egzaminem na stopień Jachtowego Sternika Morskiego. Harmonogram:
– 11.09.2022 godz. 11:00 rozpoczęcie kursu; Kubryk, Przystań YC OPTY, Chełm Śląski, ul. Leonida Teligi 2
– 17, 18.09.2022 godz. 1000 – 1700 zajęcia praktyczne w przystani (jw.)
– 20, 22.09.2022 godz. 1700 – 2100 wykłady/ćwiczenia w przystani (jw.)
– 24.09.2022 godz. 0900 – 1700 zajęcia praktyczne w przystani (jw.)
26-29.09.2022 sesja manewrowa w Marinie Gdynia i na zatoce Gdańskiej, możliwe zakwaterowanie na jachcie
– 29.09.2022 godz. popołudniowe – egazmin na stopień JSM

– zajęcia w grupie 6 osób, materiały, instruktor, koszty egzaminu państwowego: 1.400,- zł
– zakwaterowanie na jachcie + 30 zł/noc/osobę
– dojazd we własnym zakresie (rekomendacja: PKP z Katowic do Gdyni, wyjazd ok południa)

Kierownikiem Wyszkolenia Żeglarskiego tego kursu jest kpt. Janusz Szlachetko. Informacje i zapisy: Marek Stec, kurs@ycopty.pl, tel. 607631786 (po godz. 15:30)

Jesienny kurs żeglarski

Ruszamy z kolejną edycją kursu żeglarskiego. Startujemy 10 września 2022 r. o godz. 10.00. Cena kursu to 1490 zł. Aby skutecznie zarejestrować się na kurs należy wypełnić formularz (link poniżej) oraz wpłacić zaliczkę w wysokości 500 zł na konto Yacht Club OPTY. Nr konta: 32 1240 4315 1111 0010 6281 6767 (w tytule proszę wpisać: ZJ-J22).

Dodatkowe informacje na temat szkolenia uzyskasz dzwoniąc pod numer:
607 631 786 – szef wyszkolenia Marek Stec- preferowany kontakt po godz. 15.30

https://forms.gle/L2snmae4SyPYPpRT6

Informacje o kursie:

Uprawnienia żeglarza jachtowego nadawane w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki w sprawie uprawiania turystyki wodnej upoważniają do prowadzenia jachtów żaglowych:

  1. po wodach śródlądowych (wszystkich wodach śródlądowych i wszystkich jachtów);
  2. o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z aktualnym systemem szkoleniowym Polskiego Związku Żeglarskiego i obejmuje zarówno część teoretyczną jak i praktyczną w łącznym wymiarze 100 godzin.

Wiedza teoretyczna:

1. Wiadomości o śródlądowych jachtach żaglowych, ich wyposażeniu i obsłudze:

a) rodzaje jachtów śródlądowych, podział ze względu na budowę i eksploatację,
b) kategoria projektowa jachtu i warunki eksploatacji,
c) nazewnictwo podstawowych części składowych jachtu śródlądowego,
d) małe statki, instrukcja dla właściciela – PN-EN ISO 10240 (zobacz komentarz),
e) zasady bezpiecznego posługiwania się instalacjami jachtowymi,
f) wyposażenie jachtu niezbędne do bezpiecznej żeglugi: ratownicze, przeciwpożarowe, medyczne,
g) zasady eksploatacji jachtowego silnika przyczepnego.

2. Teoria żeglowania:

a) wiatr rzeczywisty i pozorny,
b) kursy jachtu względem wiatru,
c) siły działające na jacht,
d) zawietrzność i nawietrzność jachtu,
e) współpraca żagli,
f) działanie miecza i steru,
g) stateczność i pływalność jachtu.

3. Przepisy:

a) wybrane przepisy żeglugowe obowiązujące na wodach śródlądowych odnoszące się do żeglugi jachtowej: wybrane definicje, prawo drogi, sygnały wzrokowe i dźwiękowe statków, sygnały wzywania pomocy, znaki żeglugowe, ogólne przepisy bezpieczeństwa, wypadki i awarie – zasady postępowania, przepisy lokalne,
b) elementarne wiadomości o przepisach obowiązujących na wodach morskich w tym przepisy portowe,
c) etykieta jachtowa – zasady zachowania się na jachcie i obyczaje żeglarskie,
d) podstawowe zasady ochrony wodnego środowiska naturalnego.

4. Locja:

a) oznakowanie śródlądowego szlaku żeglugowego:

– informacje o korycie rzeki,
– żegluga na rzece,
– oznakowanie szlaku,
– elementarne informacje o budowlach hydrotechnicznych – śluza, jaz,

b) elementarne wiadomości o oznakowaniu wód morskich:

– oznakowanie nawigacyjne wód morskich (system IALA).

5. Ratownictwo:

a) bezpieczeństwo żeglugi i ratownictwo w żegludze śródlądowej:

– osobiste środki wypornościowe, rodzaje i sposoby posługiwania się nimi,
– inne środki bezpieczeństwa na jachcie śródlądowym,
– żegluga w trudnych warunkach pogodowych, przygotowanie jachtu i załogi,
– zasady zachowania się po wywrotce jachtu,
– wiadomości o służbach ratowniczych na wodach śródlądowych,
– podstawy pomocy przedmedycznej w najczęściej występujących obrażeniach na jachcie,
– zasady działań ratowniczych w trudnych warunkach pogodowych.

b) podstawowe informacje o ratownictwie na wodach morskich:

– Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (SAR), Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne,
– ratownictwo brzegowe: brzegowe stacje ratownictwa, stacje ratownictwa morskiego,
– sygnałowe środki ratownicze.

6. Meteorologia:

a) podstawowe wiadomości o wiatrach – znajomość skali Beauforte’a,
b) podstawowa znajomość wybranych zjawisk meteorologicznych,
c) niebezpieczne dla żeglarzy zjawiska meteorologiczne, ich oznaki i sposób postępowania,
d) znajomość meteorologii w zakresie rozumienia komunikatów meteorologicznych w mediach,
e) podstawowa umiejętność uzyskiwania prognoz pogody.

7. Teoria manewrowania:

a) zasady wykonywania manewrów żeglarskich pod żaglami i na silniku,
b) umiejętność planowania i wyboru drogi jachtu,
c) znajomość podstawowych zasad techniki żeglowania w trudnych warunkach pogodowych.

Wiedza prtaktyczna:

1. Praca załogi na jachcie i bezpieczna eksploatacja jachtu śródlądowego:

a) taklowanie jachtu, klar jachtu,
b) obsługa żagli (w tym sposoby refowania)
c) obsługa osprzętu i podstawowych urządzeń na jachcie oraz związane z tym zasady bezpieczeństwa,
d) zasady cumowania jachtu,
e) umiejętność wiosłowania,
f) obsługa silnika przyczepnego,
g) umiejętność sprawdzenia stanu technicznego jachtu żaglowego i jego wyposażenia z uwagi na bezpieczeństwo żeglugi,
h) przygotowanie jachtu do żeglugi w trudnych warunkach pogodowych, w tym refowanie żagli.

2. Prace bosmańskie:

a) umiejętność wiązania podstawowych węzłów żeglarskich,
b) podstawowe naprawy jachtu, osprzętu i wyposażenia.

3. Umiejętność wykonania następujących manewrów jachtem typu slup o długości kadłuba większej niż 5,5 m pod żaglami:

a) manewry podstawowe: zwrot przez sztag, zwrot przez rufę, odejście od nabrzeża, dojście do nabrzeża, alarm „człowiek za burtą”,
b) manewry dodatkowe: stawanie w dryf, dojście do boi, odejście od boi, stawanie na kotwicy, zejście z kotwicy, refowanie.

4. Umiejętność wykonywanie następujących manewrów jachtem żaglowym o długości kadłuba większej niż 5,5 m na silniku:

a) manewry podstawowe: odejście od nabrzeża, dojście do nabrzeża, alarm „człowiek za burtą”,
b) manewry dodatkowe: dojście do boi, odejście od boi, holowanie pojedynczego jachtu.

5. Obrót lub przesunięcie jachtu przy pomoście, praca cumami.

Sternik motorowodny z WOPR Katowice

Zapraszamy do wzięcia udziału w kursie na sternika motorowodnego. Szkolenie rozpoczyna się 12 września 2022 roku w Yacht Club OPTY nad zalewem Dziećkowice (Chełm Śląski, ul. Leonida Teligi 2). Cena kursu: młodzież ucząca się 800 zł, pozostali 1000 zł (w cenie jest opłata za egzamin). Zapisy przyjmowane są mailowo: biuro@slaskiewopr.pl lub katowice@slaskiewopr.pl. Szczegóły pod numerem telefonu: 509 233 165

45 lat Yacht Club OPTY [filmowa relacja]

Zdjęcia, wydawnictwa, filmy i w końcu… Wasze wspomnienia. To wszystko buduje tożsamość Yacht Club OPTY. Przy okazji każdego jubileuszu staramy się jak najszerzej dokumentować teraźniejszość, bo po krótkiej chwili staje się już ona tylko historią, do której niestety przechodzą też ludzie OPTY. Gromadzimy te dowody m.in. w wirtualnej przestrzeni. To spuścizna dla następnych pokoleń żeglarzy, którzy, miejmy nadzieję, będą kontynuować dzieło zapoczątkowane 45 lat temu. Zapraszamy do oglądania filmu z obchodów jubileuszu.

Tak minęły 45. urodziny Klubu [galeria]

Było uroczyste podniesienie bandery, szampan, tort, grill i życzenia. Głowne wydarzenia jubileuszu 45-lecia Yacht Club OPTY za nami. Poniżej uchwycone w obiektywie Jana Wątrobińskiego urodzinowe chwile. Dziekujemy dostojnym gościom, partnerom, sponosorom. Swoją obecnością zaszczycili nas samorządowcy, wśród nich m.in. Anna Kubica-Przew. Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego, Stanisław Jagoda-Wójt Gmini Chełm Śląski, Jan Chwiędacz-Burmistrz Imielina, Henryk Buchta – Przewodniczący Rady Powiatu Gminy Chełm Śląski, Henryk Komandera- Radny Powiatu Bieruńsko-Lędzińśkiego.