Category Archives: news

Taneczna impreza zakończenia sezonu

W sobotę 16 października odbędzie się uroczyste zakończenie sezonu nawigacyjnego 2021. Wieczorem chcemy się z Wami spotkać na wspólnej imprezie tanecznej przy muzyce DJ.

Miejsce: Włoska Wioska Tawerna

Koszt: 45,00 / osoba

Start: godz. 19.00

Menu:

  • zimna płyta: deska serów, deska wędlin, sałatka jarzynowa, sałatka z kurczakiem, śledzie z cebulą, śledzie z żurawiną, roladki z szynki z sosem chrzanowym, tortille zapiekane, jajka w sosie tatarskim, jajka faszerowane, masło, chleb;
  • jeden ciepły posiłek: bogracz ok 22.00
  • napoje: kawa, herbata, woda gazowana, woda niegazowana – bez limitu

Alkohole we własnym zakresie

Potwierdzeniem rezerwacji miejsca jest wpłata na konto Klubu kwoty 45,00 zł od osoby, w nieprzekraczalnym terminie do 4 października. 

Zmiany w Zarządzie

Podczas posiedzenia Zarządu Yacht Club OPTY w dniu 7 września kolega Wiesław Tabor złożył rezygnacje z funkcji wicekomandora i członka Zarządu. Nową członkinią Zarządu została koleżanka Eliza Czech. Eliza jest członkinią Yacht Club OPTY od 1999 roku.

„Serdecznie dziękuję Koledze Wieśkowi, Członkowi Honorowemu Yacht Club OPTY, za wszystkie lat pracy na rzecz naszego Klubu i za udział w kolejnych kadencjach Zarządu. Wieśku, mam nadzieję, że wciąż będziemy mogli korzystać z Twojego doświadczenia i liczyć na Twoje wsparcie”

Bogdan Jankowski

Komandor Yacht Club OPTY

Sternik motorowodny – kurs

Chcesz samodzielnie sterować motorówką? Nic prostszego. Już teraz zapisz się na kurs na patent sternika motorowodnego. To podstawowe „prawo jazdy” na skutery i łodzie motorowe.  Startujemy 16 września. 

Program:
16 września 16.00-20.00 wykłady

17 września 16.00-20.00 wykłady

18 września – zajęcia praktyczne na wodzie (godziny ustalane indywidualnie)

19 września – egzamin państwowy 10.00

PLN 900,00 
Rezerwacją miejsca na kursie jest wpłata zadatku 200 zł na konto WOPR

nr konta:
06 1160 2202 0000 0000 4114 1597

Wymagane dane do prawidłowego zgłoszenia prosimy przesłać na adres komandor@ycopty.pl
1. imię i nazwisko
2. Data urodzenia
3. Miejsce urodzenia
4. Adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym
5. Nr telefonu
6. Adres e-mail
Dodatkowe informacje tel. 501 258 978 

Organizatorami kursu są: Oddział Miejski WOPR Katowice oraz Yacht CLub OPTY

Patent sternika motorowodnego uprawnia do:
1) prowadzenia jachtów motorowych po wodach śródlądowych (również skuterów wodnych).
2) prowadzenia jachtów motorowych o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.

Żeglarz jachtowy – kurs

!!!BRAK WOLNYCH MIEJSC!!!

11. września rusza kolejny kurs na patent żeglarza jachtowego. Zajęcia odbywają się w weekendy na terenie Yacht Club OPTY. W momencie przystępowania do egzaminu na ten stopień trzeba mieć ukończone 14 lat. Kurs obejmuje wszystko co jest niezbędne, by absolwent kursu miał wystarczającą wiedzę praktyczną i teoretyczną umożliwiającą mu samodzielne prowadzenie jachtów żaglowych na śródlądowych drogach wodnych i w morskiej żegludze plażowej – w ramach posiadanych uprawnień.

Jak się zapisać?

Zgłoszenia można dokonać wypełniając formularz zgłoszeniowy:

https://forms.gle/7UiXSvbcnTLQhxFz8

Dodatkowe informacje uzyskasz dzwoniąc pod numer:
607 631 786 (szef wyszkolenia) lub 501 258 978 (komandor YC OPTY)

Potwierdzeniem miejsca na kursie jest wpłata całej sumy 1100 zł lub zadatku min. 200 zł. O uczestnictwie w kursie decyduje kolejność zgłoszeń. Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy organizatora:

Yacht Club OPTY

41-403 Chełm Śląski, ul. Leonida Teligi 2  
Bank Pekao o./Imielin
rachunek: 32 1240 4315 1111 0010 6281 6767

W treści przelewu proszę wpisać: imię i nazwisko osoby uczestniczącej w kursie oraz oznaczenie: ZJ-J21.

np.: Jan Kowalski ZJ-J21

Osoby wnoszące resztę opłaty gotówką w biurze Klubu otrzymają paragon fiskalny lub fakturę vat.  Ze względów bezpieczeństwa ilość miejsc na kursie jest ograniczona. O zapisaniu decyduje kolejność wpłat zadatku lub pełnej kwoty.  

Informacje o kursie:

Uprawnienia żeglarza jachtowego nadawane w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki w sprawie uprawiania turystyki wodnej upoważniają do prowadzenia jachtów żaglowych:

  1. po wodach śródlądowych (wszystkich wodach śródlądowych i wszystkich jachtów);
  2. o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z aktualnym systemem szkoleniowym Polskiego Związku Żeglarskiego i obejmuje zarówno część teoretyczną jak i praktyczną w łącznym wymiarze 100 godzin.

Wiedza teoretyczna:

1. Wiadomości o śródlądowych jachtach żaglowych, ich wyposażeniu i obsłudze:

a) rodzaje jachtów śródlądowych, podział ze względu na budowę i eksploatację,
b) kategoria projektowa jachtu i warunki eksploatacji,
c) nazewnictwo podstawowych części składowych jachtu śródlądowego,
d) małe statki, instrukcja dla właściciela – PN-EN ISO 10240 (zobacz komentarz),
e) zasady bezpiecznego posługiwania się instalacjami jachtowymi,
f) wyposażenie jachtu niezbędne do bezpiecznej żeglugi: ratownicze, przeciwpożarowe, medyczne,
g) zasady eksploatacji jachtowego silnika przyczepnego.

2. Teoria żeglowania:

a) wiatr rzeczywisty i pozorny,
b) kursy jachtu względem wiatru,
c) siły działające na jacht,
d) zawietrzność i nawietrzność jachtu,
e) współpraca żagli,
f) działanie miecza i steru,
g) stateczność i pływalność jachtu.

3. Przepisy:

a) wybrane przepisy żeglugowe obowiązujące na wodach śródlądowych odnoszące się do żeglugi jachtowej: wybrane definicje, prawo drogi, sygnały wzrokowe i dźwiękowe statków, sygnały wzywania pomocy, znaki żeglugowe, ogólne przepisy bezpieczeństwa, wypadki i awarie – zasady postępowania, przepisy lokalne,
b) elementarne wiadomości o przepisach obowiązujących na wodach morskich w tym przepisy portowe,
c) etykieta jachtowa – zasady zachowania się na jachcie i obyczaje żeglarskie,
d) podstawowe zasady ochrony wodnego środowiska naturalnego.

4. Locja:

a) oznakowanie śródlądowego szlaku żeglugowego:

– informacje o korycie rzeki,
– żegluga na rzece,
– oznakowanie szlaku,
– elementarne informacje o budowlach hydrotechnicznych – śluza, jaz,

b) elementarne wiadomości o oznakowaniu wód morskich:

– oznakowanie nawigacyjne wód morskich (system IALA).

5. Ratownictwo:

a) bezpieczeństwo żeglugi i ratownictwo w żegludze śródlądowej:

– osobiste środki wypornościowe, rodzaje i sposoby posługiwania się nimi,
– inne środki bezpieczeństwa na jachcie śródlądowym,
– żegluga w trudnych warunkach pogodowych, przygotowanie jachtu i załogi,
– zasady zachowania się po wywrotce jachtu,
– wiadomości o służbach ratowniczych na wodach śródlądowych,
– podstawy pomocy przedmedycznej w najczęściej występujących obrażeniach na jachcie,
– zasady działań ratowniczych w trudnych warunkach pogodowych.

b) podstawowe informacje o ratownictwie na wodach morskich:

– Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (SAR), Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne,
– ratownictwo brzegowe: brzegowe stacje ratownictwa, stacje ratownictwa morskiego,
– sygnałowe środki ratownicze.

6. Meteorologia:

a) podstawowe wiadomości o wiatrach – znajomość skali Beauforte’a,
b) podstawowa znajomość wybranych zjawisk meteorologicznych,
c) niebezpieczne dla żeglarzy zjawiska meteorologiczne, ich oznaki i sposób postępowania,
d) znajomość meteorologii w zakresie rozumienia komunikatów meteorologicznych w mediach,
e) podstawowa umiejętność uzyskiwania prognoz pogody.

7. Teoria manewrowania:

a) zasady wykonywania manewrów żeglarskich pod żaglami i na silniku,
b) umiejętność planowania i wyboru drogi jachtu,
c) znajomość podstawowych zasad techniki żeglowania w trudnych warunkach pogodowych.

Wiedza praktyczna:

1. Praca załogi na jachcie i bezpieczna eksploatacja jachtu śródlądowego:

a) taklowanie jachtu, klar jachtu,
b) obsługa żagli (w tym sposoby refowania)
c) obsługa osprzętu i podstawowych urządzeń na jachcie oraz związane z tym zasady bezpieczeństwa,
d) zasady cumowania jachtu,
e) umiejętność wiosłowania,
f) obsługa silnika przyczepnego,
g) umiejętność sprawdzenia stanu technicznego jachtu żaglowego i jego wyposażenia z uwagi na bezpieczeństwo żeglugi,
h) przygotowanie jachtu do żeglugi w trudnych warunkach pogodowych, w tym refowanie żagli.

2. Prace bosmańskie:

a) umiejętność wiązania podstawowych węzłów żeglarskich,
b) podstawowe naprawy jachtu, osprzętu i wyposażenia.

3. Umiejętność wykonania następujących manewrów jachtem typu slup o długości kadłuba większej niż 5,5 m pod żaglami:

a) manewry podstawowe: zwrot przez sztag, zwrot przez rufę, odejście od nabrzeża, dojście do nabrzeża, alarm „człowiek za burtą”,
b) manewry dodatkowe: stawanie w dryf, dojście do boi, odejście od boi, stawanie na kotwicy, zejście z kotwicy, refowanie.

4. Umiejętność wykonywanie następujących manewrów jachtem żaglowym o długości kadłuba większej niż 5,5 m na silniku:

a) manewry podstawowe: odejście od nabrzeża, dojście do nabrzeża, alarm „człowiek za burtą”,
b) manewry dodatkowe: dojście do boi, odejście od boi, holowanie pojedynczego jachtu.

5. Obrót lub przesunięcie jachtu przy pomoście, praca cumami.

Komandorze, 100 lat!

Wielu w to nie dowierza, bo wygląd, sprawność fizyczna oraz codzienna aktywność zaprzeczają twardym danym zapisanym w numerze PESEL 😉. Pół wieku temu urodził się nasz komandor Bogdan Jankowski. Z okazji abrahamowego święta życzymy dużo zdrowia, wytrwałości, odporności i energii – co najmniej takiej, jak do tej pory.

Zmiany po Sejmiku

Na wniosek części członków Klubu, Sejmik wprowadził pewne zmiany w funkcjonowaniu ośrodka.

  • Trwale zamknięte zostało wejście do Tawerny Włoskiej Wioski od stron Klubu. Restauracja dostępna jest wyłącznie przez wejście główne od strony żwirowego parkingu przy pierwszej bramie.
  • Zamknięte zostały drzwi do toalety. Wejście możliwe jest wyłącznie za pomocą czipa lub trzycyfrowego kodu (numer dostępny w Strefie Klubowicza)
  • Parking dostępny jest wyłącznie dla członków Klubu. Wjazd pojazdów gości członków, możliwy jest po uzgodnieniu z Grażyną oraz wniesieniu opłaty za parking zgodnie z cennikiem. 

Przypominamy też o terminowym wnoszeniu opłat statutowych. Ostatecznym terminem opłaty kwartalnej jest ostatni dzień danego kwartału (np. termin rozliczeń za drugi kwartał minął 30 czerwca).  Osobom, które zalegają z płatnościami blokowane będą czipy wejściowe, a w przypadku zaległości przeterminowanych o ponad 6 miesięcy, będą kierowane do Zarządu wnioski o skreślenie z listy członków.

  

Po Sejmiku Klubu

W minioną sobotę odbył się zwyczajny sprawozdawczy Sejmik Klubu. W spotkaniu, które trwało blisko 5 godzin, wzięło udział 67 członków. Sejmik zatwierdził sprawozdania Zarządu: merytoryczne i finansowe. Zatwierdzone zostały też sprawozdania Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Materiały posejmikowe dostępne będą w Strefie Klubowicza. 

Dziękujemy wszystkim przybyłym za udział w spotkaniu, za zatwierdzenie sprawozdań oraz dyskusję – momentami bardzo żywiołową. Sejmik zamyka kolejny etap. Przed nami następne wyzwania. Nie zwalniamy tempa i dalej pracujemy dla Was i dla naszego, kochanego Klubu. 

Zarząd Yacht Club OPTY

Sobotni Sejmik – informacje organizacyjne

W najbliższą sobotę 3 lipca o godzinie 10.30 (pierwszy termin) odbędzie się Sejmik Klubu. Ze względu na sytuację prosimy aby wszyscy uczestnicy wchodząc do sali zakładali maseczki. Te można ściągnąć jedynie podczas zabierania głosu w dyskusji. Apelujemy też o zachowanie dystansu, a wszelkie wzajemne kontakty prosimy ograniczyć do minimum.  Prosimy też, aby każdy z Klubowiczów na Sejmik przybył z własnym długopisem (podpis na liście obecności). 

Przypominamy też, że zgodnie z nowelą Statutu Klubu osobom, które są Członkami kandydatami, a więc należą do Klubu krócej niż rok, nie mają prawa udziału z głosem decydującym w Sejmiku Klubu – nie mogą brać udziału w głosowaniu. (§ 12. pkt. 2)

 

 

Kurs Żeglarski – letnia edycja

Zapraszamy do wzięcia udziału w letniej edycji kursu na stopień żeglarza jachtowego. Kurs obejmujący łącznie ponad 100 godzin zajęć wg systemu szkolenia Polskiego Związku Żeglarskiego. Prowadzony w systemie weekendowym: piątki g. 16-20, soboty/niedziele g. 09-18. 

termin kursu: 2.07.2021 – 30.07.2021

termin egzaminu: 31.07.2021

koszt kursu: 1.100,- zł (nie obejmuje kosztów egzaminu)

info: Marek Stec 607631786, kurs@ycopty.pl

zgłoszenia: formularz on-line 

Kurs przeznaczony również dla osób, które wcześniej nie miały kontaktu z żeglowaniem. Zdobyty po kursie patent upoważnia do prowadzenia wszystkich jachtów żaglowych po śródlądowych drogach wodnych i stanowi pierwszy krok w drodze do szlifów kapitańskich.