Regulamin zbiornika

R E G U L A M I N
Zbiornika „ Dziećkowice” – Obowiązuje od 01.01.2012

II Na zbiorniku zabrania się :

1. Kąpieli w zbiorniku ,
2. Wstępu na narzuty kamienne i betonowe ubezpieczenia zapór zbiornika,
3. Chodzenia po odpowietrznej stronie skarpy czołowej i bocznej zbiornika,
4. Wstępu na koronę zapory czołowej i zapory bocznej (strona południowa oraz północno- wschodnia) zbiornika,
5. Mycia samochodów, dokonywania czynności obsługowych i naprawczych oraz innych działań mogących mieć wpływ na zanieczyszczenie lub skażenia wody w zbiorniku i przyległym mu terenie,
6. Niszczenia urządzeń hydrologicznych mających wpływ na prawidłową eksploatację zbiornika tj. repery, piezometry, armatura wodna,
7. Używania sprzętu pływającego wyposażonego w silnik spalinowy za wyjątkiem służb patrolowych oraz upoważnionych przez P.U.W HKW Sp. Z.o.o.,
8. Palenia ognisk nad zbiornikiem,
9. Biwakowania na zbiorniku i terenie przyległym (z wyjątkiem używania tzw. budek wędkarskich),
10. Śmiecenia oraz zanieczyszczania zbiornika wraz z przyległym terenem.

II Wędkowanie na zbiorniku dozwolone jest przy zachowaniu poniższych zasad :

 1. Ogranicza się stosowanie zanęt wędkarskich w ilości do 2 kg dziennie na wędkarza.
 2. Dopuszcza się stosowanie zanent wędkarskich składających się z ziaren zbóż np. pszenica, kukurydza, jęczmień, pęczak ,itp.
 3. Zakaz stosowania zanęt wędkarskich sypkich nie zależnie od ich składu oraz sporządzonych z pieczywa.
 4. Zakaz wędkowania z brzegu w rejonie korony zapory czołowej oraz umocnień brzegowych(narzutki kamienne, płyta betonowa). Na zaporze bocznej (strona południowa oraz północno- wschodnia zbiornika) obowiązuje ograniczony dostęp do wędkowania, tylko na podstawie pisemnego zezwolenia,
 5. Zakaz wędkowania z łodzi w okresie od 15.11. do 15.04.
 6. Zakaz wędkowania z łodzi w wyznaczonych rejonach:
  – ujęć wodnych,
  – zasilania zbiornika w wodę z rzeki Soły w odległości mniejszej niż 50m,
  – portu klubu żeglarskiego „Yacht Club OPTY”,
 7. Wypływanie i cumowanie łodzi wędkarskich tylko z przystani wędkarskiej i portu klubu żeglarskiego „Yacht Club OPTY”,
 8. Zakaz używania na stanowiskach wędkarskich zniczy i świec,
 9. Utrzymanie porządku w rejonie stanowiska wędkarskiego,
 10. Zakaz stosowania pontonów do połowu ryb,