Nadzwyczajny Sejmik Klubu

Zarząd Yacht Club OPTY uchwałą Nr 1/2017-10-29 z dnia 29.10.2017 r. zwołuje w sali szkoleniowej na terenie ośrodka Klubu na dzień 12 listopada 2017 r. i na godzinę 10:30 Nadzwyczajny Sejmik Klubu.

Proponowany porządek obrad Sejmiku:
1. Otwarcie Sejmiku, wybór przewodniczącego i protokólanta;
2. Przyjęcie porządku obrad;
3. Wybór komisji:
– mandatowo-wyborczej,
– skrutacyjnej,
4. Dyskusja i podjęcie uchwały w przedmiocie nabyciu składników majątkowych
o wartości powyżej 50 tys. złotych.
5. Zamknięcie Sejmiku.

W przypadku braku na Sejmiku wymaganej Statutem Klubu liczby członków, Sejmik odbędzie się w drugim terminie, w tym samym dniu, w tym samym miejscu o godzinie 11:00.
Równocześnie informuję, że zgodnie ze Statutem Klubu, nadzwyczajny Sejmik Klubu obraduje jedynie nad sprawami, dla których został zwołany. Obecnie zwołany Sejmik Klubu
rozważy zakup dwóch domków kampingowych, co byłoby realizacją zapowiedzianej na ostatnim zwyczajnym Sejmiku Klubu inwestycji zakupu dwóch domków w miejsce starych klubowych przyczep kampingowych. Zgodnie z zapisem § 21 ust. 1 pkt. 12 Statutu Klubu taka decyzja należy do kompetencji Sejmiku.