Monthly Archives: Marzec 2018

Przyznano Carbony 2018 – nagrodzony rejs członka YC OPTY

Arktyka 2017 Śladami Ginących Lodowców Fundacji „4 Kontynenty” została Śląskim Rejsem Roku. Nagrody – Carbony 2018 przyznano w piątek w Teatrze Ziemi Rybnickiej. Pomysłodawcą Fundacji, założycielem i prezesem jest nasz klubowy kolega Mariusz Noworól. W wyprawie brali udział m.in. członkowie YC OPTY. Gratulujemy!

Odszedł na wieczną wachtę…

Z przykrością informujemy, że w wieku 86 lat zmarł nasz kolega Marian Grabowski, jeden z najstarszych członków naszego stowarzyszenia. Uroczystości pogrzebowe odbędą się 23 marca o godz. 12.20 w Kaplicy na Cmentarzu Rakowieckim w Krakowie. Następnego dnia, 24 marca o godz. 12.00 w Kościele św. Apostołów Piotra i Pawła  w Katowicach przy ulicy Mikołowskiej odbędzie się Msza w intencji Zmarłego.  

Zmiana miejsca Sejmiku Klubu

W związku z remontem Tawerny wyjątkowo zmienia się miejsce Sejmiku Klubu, który odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury przy ulicy Owocowej 10, tj. ok. 2 km od wyjazdu z naszego Ośrodka na ulicę Chełmską (w ciągu drogi wojewódzkiej 934) w kierunku na Bieruń i Oświęcim.

Zarząd Yacht Club OPTY Uchwałą 1/46/2018-03-10 z dnia 10.03.2018 r. zwołuje w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Chełmie Śląskim, przy ul. Owocowej 10  na dzień 25 marca 2018 r. i na godzinę 10:30 Zwyczajny Sprawozdawczy Sejmik Klubu. Proponowany porządek obrad Sejmiku:
1. Otwarcie Sejmiku, wybór przewodniczącego i protokólanta;
2. Przyjęcie porządku obrad;
3. Wybór komisji:
— skrutacyjnej
— uchwał i wniosków
4. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i sprawozdania finansowego Zarządu;
5. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej;
6. Przedstawienie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego;
7. Dyskusja nad sprawozdaniami;
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdań;
9. Przedstawienie planu zamierzeń na 2018 rok;
10. Wolne wnioski;
11. Podjęcie uchwał w sprawie wniosków zgłoszonych podczas obrad Sejmiku;
12. Zamknięcie Sejmiku.
W przypadku braku na Sejmiku wymaganej Statutem Klubu ilości członków, Sejmik
odbędzie się w drugim terminie, w tym samym dniu, w tym samym miejscu o godzinie 11:00.