All posts by admin

Wyjaśnienia do cennika

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi cennika obowiązującego od 2018 roku informujemy:

  • cennik uwzględnia podział na dwie kategorie cenowe inne dla członków klubu inne dla osób nie będących członkami.
  • od 1.01.2018 specjalne obniżone ceny dotyczą członków, którzy uzyskają trzy letni staż w klubie
  • powyższa zasada nie dotyczy osób, które zostały przyjęte przed 1.01.2018 – w ich przypadku niższe ceny przysługują niezależnie od stażu w klubie

Segregacja odpadów

Przypominamy wszystkim członkom oraz gościom przebywającym na terenie Yacht Club OPTY, że na terenie ośrodka obowiązuje segregacja odpadów.

Pojemnik niebieski – papier

Wrzucamy:
• gazety i czasopisma,
• książki i mapy,
• zeszyty i notatki,
• zapisane kartki i listy,
• papierowe torby,
• kartony, tekturowe pudełka.

Nie wrzucamy:
• papieru mokrego,
• papieru powlekanego,
• papieru lakierowanego,
• tapet, worków po cemencie i
zaprawach,
• pieluch i chusteczek,
• papieru zabrudzonego i
zatłuszczonego,
• opakowań papierowych z
zawartością.

Pojemnik zielony – szkło

Wrzucamy:
• szklane butelki po napojach,
• puste słoiki,
• opakowania bez kapsli, korków,
nakrętek.

Nie wrzucamy:
• szkła nietłukącego,
• naczyń żaroodpornych,
• porcelany i fajansu,
• kieliszków,
• szyb, szkła zbrojonego,
• luster,
• żarówek, świetlówek,
• termometrów,
• lamp,

Pojemnik żółty – tworzywa sztuczne i metale

Wrzucamy:
• puste, odkręcone i zgniecione butelki
plastikowe po napojach (np. typu PET),
• plastikowe, czyste opakowania po
kosmetykach i środkach czystości,
• plastikowe opakowania po żywności
(np. po jogurtach, serkach, oliwie),
• plastikowe zakrętki,
• reklamówki i worki foliowe,
• opakowania wielomateriałowe
• puszki po napojach, sokach,
• puszki z blachy stalowej po żywności –
konserwy,
• złom żelazny i metale kolorowe,
• metalowe kapsle z butelek, zakrętki
słoików i innych pojemników,
• folia aluminiowa

Nie wrzucamy:
• opakowań po smarach i olejach
technicznych,
• sprzętu RTV w plastikowych
obudowach,
• akumulatorów.

informacja_-_segregacja_3

Przyznano Carbony 2018 – nagrodzony rejs członka YC OPTY

Arktyka 2017 Śladami Ginących Lodowców Fundacji „4 Kontynenty” została Śląskim Rejsem Roku. Nagrody – Carbony 2018 przyznano w piątek w Teatrze Ziemi Rybnickiej. Pomysłodawcą Fundacji, założycielem i prezesem jest nasz klubowy kolega Mariusz Noworól. W wyprawie brali udział m.in. członkowie YC OPTY. Gratulujemy!

Odszedł na wieczną wachtę…

Z przykrością informujemy, że w wieku 86 lat zmarł nasz kolega Marian Grabowski, jeden z najstarszych członków naszego stowarzyszenia. Uroczystości pogrzebowe odbędą się 23 marca o godz. 12.20 w Kaplicy na Cmentarzu Rakowieckim w Krakowie. Następnego dnia, 24 marca o godz. 12.00 w Kościele św. Apostołów Piotra i Pawła  w Katowicach przy ulicy Mikołowskiej odbędzie się Msza w intencji Zmarłego.  

Zmiana miejsca Sejmiku Klubu

W związku z remontem Tawerny wyjątkowo zmienia się miejsce Sejmiku Klubu, który odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury przy ulicy Owocowej 10, tj. ok. 2 km od wyjazdu z naszego Ośrodka na ulicę Chełmską (w ciągu drogi wojewódzkiej 934) w kierunku na Bieruń i Oświęcim.

Zarząd Yacht Club OPTY Uchwałą 1/46/2018-03-10 z dnia 10.03.2018 r. zwołuje w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Chełmie Śląskim, przy ul. Owocowej 10  na dzień 25 marca 2018 r. i na godzinę 10:30 Zwyczajny Sprawozdawczy Sejmik Klubu. Proponowany porządek obrad Sejmiku:
1. Otwarcie Sejmiku, wybór przewodniczącego i protokólanta;
2. Przyjęcie porządku obrad;
3. Wybór komisji:
— skrutacyjnej
— uchwał i wniosków
4. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i sprawozdania finansowego Zarządu;
5. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej;
6. Przedstawienie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego;
7. Dyskusja nad sprawozdaniami;
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdań;
9. Przedstawienie planu zamierzeń na 2018 rok;
10. Wolne wnioski;
11. Podjęcie uchwał w sprawie wniosków zgłoszonych podczas obrad Sejmiku;
12. Zamknięcie Sejmiku.
W przypadku braku na Sejmiku wymaganej Statutem Klubu ilości członków, Sejmik
odbędzie się w drugim terminie, w tym samym dniu, w tym samym miejscu o godzinie 11:00.