Zmiana miejsca Sejmiku

Kiedy:
25 Marzec 2018@10:30 Europe/Warsaw Strefa czasowa
2018-03-25T10:30:00+02:00
2018-03-25T10:45:00+02:00

Zarząd Yacht Club OPTY Uchwałą 1/46/2018-03-10 z dnia 10.03.2018 r. zwołuje w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Chełmie Śląskim, przy ul. Owocowej 10
na dzień 25 marca 2018 r. i na godzinę 10:30 Zwyczajny Sprawozdawczy Sejmik Klubu. Proponowany porządek obrad Sejmiku:
1. Otwarcie Sejmiku, wybór przewodniczącego i protokólanta;
2. Przyjęcie porządku obrad;
3. Wybór komisji:
— skrutacyjnej
— uchwał i wniosków
4. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i sprawozdania finansowego Zarządu;
5. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej;
6. Przedstawienie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego;
7. Dyskusja nad sprawozdaniami;
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdań;
9. Przedstawienie planu zamierzeń na 2018 rok;
10. Wolne wnioski;
11. Podjęcie uchwał w sprawie wniosków zgłoszonych podczas obrad Sejmiku;
12. Zamknięcie Sejmiku.

W przypadku braku na Sejmiku wymaganej Statutem Klubu ilości członków, Sejmik odbędzie się w drugim terminie, w tym samym dniu, w tym samym miejscu o godzinie 11:00. Zmiana tradycyjnego miejsca obradowania sejmiku jest spowodowana trwającym remontem lokalu Tawerny. Gminny Ośrodek Kultury znajduje się w Chełmie Śląskim przy ulicy Owocowej 10, tj. ok. 2 km od wyjazdu z naszego Ośrodka na ulicę Chełmską (w ciągu drogi wojewódzkiej 934) w kierunku na Bieruń i Oświęcim.