Puchar Śląska w Klasie OMEGA

Kiedy:
19 Maj 2018@10:00 Europe/Warsaw Strefa czasowa
2018-05-19T10:00:00+02:00
2018-05-19T10:15:00+02:00

1. Puchar Śląska w klasie Omega jest cyklem regat sportowo rekreacyjnych rozgrywanym na terenie województw śląskiego i opolskiego. W regatach mogą brać udział wszyscy chętni bez ograniczeń.

2. Nadzór oraz patronat nad cyklem regat prowadzi Śląski Okręgowy Związek Żeglarski w Katowicach. Bezpośrednio koordynatorem regat jest Zespół Koordynacyjny w skład, którego wchodzą: Komandor Pucharu Śląska – przedstawiciel Śl.O.Z.Ż. oraz dwóch członków wybieranych przez zawodników startujących w Pucharze Śląska.

3. Regaty o Puchar Śląska organizowane są przez kluby żeglarskie, stowarzyszenia i inne podmioty, które wyraziły chęć organizacji regat i uzyskały akceptację Zespołu Koordynacyjnego. 4. Regaty o Puchar Śląska rozgrywane są w kategorii standard zgodnie z Przepisami Klasowymi Polskiego Związku Klasy Omega i niniejszego Regulaminu.

5. Kalendarz Regat na dany sezon jest ustalany przez Zespół Koordynacyjny i ogłaszany do końca lutego na dany sezon nawigacyjny.

6. Do Klasyfikacji Pucharu Śląska liczonych jest 5 (pięć) najlepszych wyników z regat w danym sezonie niezależnie od ilości rozegranych regat. W przypadku remisu decyduje lepsze miejsce w Mistrzostwach Śląska w klasie Omega. Mistrzostwa Śląska punktowane są ze współczynnikiem 1,5. Finał Pucharu Śląska punktowany jest ze współczynnikiem 1,25.

7. Klasyfikacja sterników Pucharu Śląska liczone będą zgodnie z tabelą, załącznik nr 1.

8. Sternik jachtu zobowiązany jest do bezpośredniego obsługiwania urządzenia sterowego jachtu podczas trwania wyścigu.

9. W regatach Pucharu Śląska dopuszcza się możliwość startu w regatach osób pełniących funkcje oficjalne przy organizacji regat tj. (organizatorzy, mierniczy, itp.)

10. Organizatorzy regat zobowiązania są do przedstawienia Zespołowi Koordynacyjnemu Zawiadomienia o Regatach na 3 tygodnie przed planowaną imprezą.

11. Ostateczna interpretacja treści regulaminu i rozstrzygania sporów należy do Komandora Pucharu Śląska.